Berlitz нива, преподаватели и учебни материали

Прецизно и точно определяме стартовото Ви ниво и подходящите материали

Berlitz нива

В Berlitz сме разработили 10 стандартизирани нива на езикова компетентност за всички езици, които преподаваме, така че да можем да преценим Вашите настоящи езикови умения и да проследим напредъка Ви. В нашите курсове никой не е надценен или подценен, напротив, всеки курсист винаги се включва в обучение, което отговаря на собственото му ниво на езикова компетентност. Това гарантира бърз напредък и следователно висока степен на мотивираност. Десетте Berlitz нива осигуряват оптималните предпоставки за коректно определяне на стартовото Ви ниво и позволяват прецизно да се оценят езиковите Ви възможности.

Berlitz учебни материали – съвременни и увлекателни

Учебните материали са основен елемент, върху който се гради ефективното езиково обучение. В Berlitz сме разработили разнообразни езикови упражнения и теми за разговори, чрез които да подобрим Вашата уверена комуникация на чужд език. Аудио и видео материалите също съпътстват Вашите занятия и подготовката Ви вкъщи. Всички материали са съвременни, с актуална тематика от ежедневието и бизнес средата, с подходящи визуални материали, за да могат да  бъдат полезни, ангажиращи и интригуващи. Всички Berlitz материали са едни и същи за всички Berlitz центровете по света.

Berlitz учебните материали можете да използвате на хартиен носител или в дигитален формат, чрез който можете да преговаряте и да се упражнявате самостоятелно, където и да сте. Всички учебни материали са придружени и от аудио файлове за усъвършенстване на умението Ви да слушате с разбиране.

Изучаващите английски език в Berlitz получават също така достъп до онлайн платформа с допълващи упражнения за домашна подготовка – като граматически упражнения, богатство на езика и занимателни езикови игри.  Списанието English Passport съдържа подбрани статии от престижни американски и английски издания, подредени по теми и по нивата, за които са подходящи. По този начин допълнително обогатявате речника си с най-съвременните и експресивни изразни средства.

Berlitz преподаватели – изцяло ангажирани да Ви помогнат

Всеки урок се превръща в истинско интересно преживяване благодарение на преподавателя, който води курсистите си по пътя към езиковото усъвършенстване!

Всички Berlitz преподаватели имат познанията и уменията да Ви помогнат да извървите този път с най-добър резултат. Освен това те ще Ви предадат и своята страст към езика и културата, свързана с този език, така че да запалят любопитството и интереса Ви към опознаването на нещо ново.

Запознайте се с Berlitz преподавателите

  • Носители на езика или свободно владеещи езика, с опит в преподаването
  • Бизнес специалисти и с личен опит в различни професионални сфери
  • Подлежат на наблюдения за придържане към Berlitz Метода
  • Преминават през първоначално и периодични обучения за ефективно прилагане на комуникативния Berlitz Метод
  • Умеят да съставят най-подходящия за Вас урок

В Berlitz отделяме постоянно внимание на развитието на нашите преподаватели и учебни материали. Можете да бъдете уверени, че ще получите най-качественото обучение, насочено към Вашите цели и интереси!

Свържете се с Berlitz за по-детайлна информация за нивата, материалите ни и преподавателите, които Ви съпровождат и подкрепят при постигането на езиковите Ви цели!

Berlitz Нива

Ниво 1 – Базови езикови умения

Придобивате основни умения да общувате в най-често срещаните ситуации с опростени изрази и изречения.

Ниво 2 – Базови езикови умения

Разбирате и можете да общувате в базови, познати и рутинни ситуации.

Ниво 3 – Умения за разбиране на езика

Успявате да се справите с несложни задачи и да говорите и взимате участие в познати ежедневни и служебни ситуации. Можете да се включвате в дискусии, изказване на мнения и обсъждане на проблеми.

Ниво 4 – Умения за разбиране на езика

На това ниво на средно напреднал курсист можете да взимате активно участие и да поддържате непосредствена комуникация в разнообразни ситуации и теми. Можете да реализирате професионални контакти, да давате съвети и предложения.

Ниво 5 – Средно умение за водене на разговор

Успявате спокойно да започнете разговор, да поддържате дискусии на ежедневна или бизнес тематика.

Ниво 6 – Средно умение за водене на разговор

Дотук вече сте овладели основите на езика и сте усвоили умението да говорите уверено и компетентно в различни професионални ситуации. Развили сте и способността да формулирате мислите и позициите си по подходящ за ситуацията начин.

Ниво 7 – Напреднало умение за водене на разговор

Все по-лесно става за Вас да участвате в сложни дискусии и разговори на живо или по телефона, умеете умело да боравите с езика.

Ниво 8 – Напреднало умение за водене на разговор

Водите ефективни разговори с подходящи дори за бизнес ситуации изразни средства. В състояние сте да изнесете професионална презентация или да проведете служебна среща например.

Ниво 9 – Свободно владеене

Уверено комуникирате на познати и непознати теми от лично и професионално естество, с различни хора – включително и пред публика.

Ниво 10 – Свободно владеене

Боравите с езика съвсем гладко, естествено и спокойно. Разбирате без проблем различните нюанси при изказ, познавате и използвате разнообразни структури и изразни средства.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz за повече информация и за записване.

Напред 
Share This