Изберете страница

Говорете езика на бизнеса

и увеличете ефективността на Вашата компания

Световни проучвания показват, че недостатъчно добрата и ясна комуникация носи загуби в по-ниска продуктивност и постигнати резулати за над 62.4 милиона долара на година.

Повече от всякога досега екипите във всяка една компания трябва да се справят успешно при работата в динамични и неповтарящи се бизнес ситуации, общувайки в интернационални условия, и със служители от различни култури, говорещи различни езици.

В Berlitz притежаваме опита в реализирането на обучения в компании от различен мащаб и сфери на дейност по света. Ние напълно разбираме нуждите и изискванията на нашите клиенти и се стремим Вашите служители да са наистина добре подготвени за общуване в глобална среда.

Адаптиране към нуждите на клиента – това е ключът към успеха в обучението

Вашият план за обучение трябва да е съставен така, че изцяло да отговаря на Вашите конкретни бизнес нужди. Всички учебни материали са съобразени с работния профил на Вашите служители, а екипът от Berlitz преподаватели притежава солиден бизнес опит. Berlitz Ви предлага висока степен на персонализация, включваща:

  • Разнообразие от форми на обучение: Berlitz е една от малкото компании, които могат да предложат еднакво качество на преподаване по различни канали – на живо (индивидуално или в група), виртуални класни стаи, уроци по телефона, чрез онлайн платформи и мобилни приложения; при това на различни езици.
  • Персонализирани учебни материали: Berlitz предлага различна степен на персонализация, варираща от избор на подходяща за определена длъжност специализация до курс, изцяло адаптиран към дадена индустриална сфера (или дори само към Вашата компания).

 Успешната комуникация надхвърля владеенето на езици

Освен езикови обучения Berlitz предлага и допълнителни интеркултурни и лидерски курсове. Вашите служители биха искали да разбират предизвикателствата, породени от културните различия, и да са подготвени за нарастващата глобализация. 

Гъвкавост при всички аспекти на учебната програма

Ние Ви предлагаме широк избор от учебни формати, така че курсовете лесно да се интегрират както в заетия график на Вашите служители, така и в бюджета на компанията Ви. Обученията могат да се провеждат във Вашия офис, в нашия езиков център или чрез иновативните ни онлайн платформи. 

Ние се грижим за всичко

Berlitz е глобална компания с присъствие в повече от 70 държави и се стреми да осигурява еднакво ниво на обслужване и качество за всяко обучение на Вашите служители. Дали се обучава един човек или цели отдели, или дори филиали, намиращи се в различни части на света, Вие се възползвате от предимството да контактувате само с един Berlitz център, където ще се заемат с  организирането на всичко от начало до край. Ние Ви съдействаме при всяка стъпка: анализ на нуждите и целите, съставяне на учебните планове, стартиране на обучения (организиране включително и на вътрешната комуникация), мониторинг на напредъка, подробна отчетност за всеки участни и финален тест.

Berlitz говори на езика на бизнеса и познава потребностите на Вашата компания. Ние можем да Ви предложим гъвкави, иновативни и ефективни обучения, несравними с други, предлагани на пазара. Инвестицията в обучение нигога не е напразна. Бързо ще забележите как новите умения на Вашите служители водят до по-добрите резултати на компанията Ви.

За повече информация за нашите корпоративни решения се свържете  с Berlitz София още днес.

Свържете се с нас сега

Свържете се днес с Berlitz София за повече информация за нашите корпоративни решения.

Напред 
Share This