Направете оценка на езиковите умения на Вашите служители и кандидати

Обективна валидация, спестяващата Вашето време

Корпоративните услуги на Berlitz включват и професионални езикови валидации и тестове, с които да подпомогнат и улеснят работата на специалистите от човешки ресурси и подбор на персонал. Нашите тестове са идеалното решение за селектиране на подходящи кандидати, вътрешнофирмен анализ на езиковите умения на настоящи служители, планиране на професионалното им развитие.

Езиковите валидации, които Berlitz предлага са:

  • Berlitz тест за устна комуникация
  • Berlitz тест за слушане и разбиране
  • Berlitz тест за писмена комуникация

Резултатите от валидациите са съпоставени към Европейската езикова рамка (CEF).

Berlitz тестът за устна комуникация прави обективна оценка на кандидати и служители по отношение на прилагане на граматика, богатство на езика, произношение и гладост на изказа при непосредствена комуникация на ежедневни и професионални теми при общуване с клиенти и колеги. Тестът представлява телефонен разговор и може да се проведе на над 20 езика. Оценката се извършва от Berlitz оценители – носители на езика и с опит в професионалното провеждане на Berlitz тестове.

Berlitz тестът за слушане и разбиране е удобно и икономически ефективно средство за онлайн оценяване на езиковите умения на служители и кандидати по отношение на използване на граматика, богатство на езика, умения за слушане и разбиране. Тестът се провежда на английски, немски, испански, френски и италиански език. Резултатите са достъпни на имейл веднага след администрирането на теста.

Berlitz тестът за писмена комуникация оценява писмените умения на служители и кандидати в професионален контекст. Тестът включва три задачи: писане на служебен имейл, писане на резюме (memo) и на служебен доклад (report). Към момента тестът може да се извърши на 11 езика. Оценката е по отношение на използване на езика, прилагане на граматиката, изпълнение на заданието и структуриране на изложението. Валидацията се извършва от Berlitz оценител – носител на езика и с натрупан професионален опит в оценяването.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz консултант за повече информация за езиковите валидации.

Напред 
Share This