Стартови дати

Планирани стартови дати за обучения в малка група по английски и немски език през декември 2017 и януари 2018

Английски език

1во Berlitz ниво  – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 09 януари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 3

Английски език

1во Berlitz ниво  – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 13 януари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Оставащи места за записване: 2

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 09 януари 2018

График: вторник, сряда и четвъртък от 8:00 до 9:30 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 4

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 09 януари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 4

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 13 януари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Оставащи места за записване: 5

Английски език

3то Berlitz ниво (А 2.2)

Обучение в група

Старт: 09 януари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 3

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 08 януари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 6

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 09 януари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 6

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 13 януари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Оставащи места за записване: 5

Английски език

5то Berlitz ниво (В1.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 11 декември 2017

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 3

 

Английски език

8мо Berlitz ниво (В2.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 08 януари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 3

 

Немски език

1во Berlitz ниво – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 27 януари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Оставащи места за записване: 4

 

Немски език

1во Berlitz ниво – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 22 януари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 4

 

Немски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1)

Обучение в група

Старт: 23 януари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 4

 

Немски език

4то Berlitz ниво  (А2.3)

Обучение в група

Старт: 22 януари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Оставащи места за записване: 4

 

Share This