Стартови дати

Планирани стартови дати за обучение в малки групи по английски, немски и български език за чужденци през януари 2019

Стартови дати Английски език

Английски език

1во Berlitz ниво  (А1) – за начинаещи

Обучение в група

Старт: 21 януари 2019

График: понеделник и сряда  18:30 – 20:40 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А 2.1)

Обучение в група

Старт: 28 януари 2019

График: понеделник и сряда 18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 5

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А 2.1)

Обучение в група

Старт: 26 януари 2019

График: събота 10:00 до 13:45ч

Продължителност: 12 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А 2.1)

Обучение в група

Старт: 29 януари 2019

График: вторник, четвъртък и петък 8:00 – 9:30 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

4то Berlitz ниво  (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 29 януари 2019

График: вторник и четвъртък 18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 2

Английски език

4то Berlitz ниво  (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 26 януари 2019

График: събота 10:00 – 13:45 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 706.80 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

5то Berlitz ниво  (B1.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 28 януари 2019

График: понеделник и сряда 18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 730.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

Стартови дати Немски език

Немски език за начинаещи

1во Berlitz ниво  (А1)

Обучение в група

Старт: 21 януари 2019

График: понеделник и сряда 18:30 до 20:45ч

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 2

 

Немски език

2ро Berlitz ниво  (А 2.1)

Обучение в група

Старт: 19 януари 2019

График: събота   9:00 – 12:45 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: групата е запълнена

 

Немски език

4то Berlitz ниво  (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 28 януари 2019

График: понеделник и сряда   18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 5

 

Стартови дати Български език за чужденци / Start dates Bulgarian for foreigners

Български език за чужденци – начално ниво / Bulgarian for foreigners – beginners course

1во Berlitz ниво  (А1) – начинаещи – beginners

Обучение в група/ Group course

Старт: 14 януари 2019/ Jan 14 2019

График: понеделник и сряда 18:30 – 20:45ч / Mon+Wed 18:30 – 20:45 h

Продължителност: 10 седмици / 10 weeks

Цена: 694.80 лв. / 694.80 lv

Оставащи места за записване: 2

 

Български език за чужденци  / Bulgarian for foreigners

2ро Berlitz ниво  (А 2.1)  – Functional

Обучение в група/ Group course

Старт: 29 януари 2019/ Jan 29 2019

График: вторник и четвъртък 18:30 – 20:45ч / Тue + Thu 18:30 – 20:45 h

Продължителност: 10 седмици / 10 weeks

Цена: 694.80 лв. / 694.80 lv

Оставащи места за записване: 3

 

Български език за чужденци  / Bulgarian for foreigners

3то Berlitz ниво  (А 2.2)  – Intermediate

Обучение в група/ Group course

Старт: 29 януари 2019/ Jan 29 2019

График: вторник и четвъртък 18:30 – 20:45ч / Тue + Thu 18:30 – 20:45 h

Продължителност: 10 седмици / 10 weeks

Цена: 694.80 лв. / 694.80 lv

Оставащи места за записване: 3

 

Share This