Стартови дати

Планирани стартови дати за обучение в малка група по английски и немски език през февруари и март 2018

Стартови дати Английски език

Английски език

1во Berlitz ниво  – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 24 февруари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Цена: 594.00 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

1во Berlitz ниво  – начинаещи (А1)

Обучение в група

Старт: 20 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 10 март 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 2

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 12 март 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 6

Английски език

2ро Berlitz ниво (А2.1)

Обучение в група

Старт: 20 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 6

Английски език

3то Berlitz ниво (А 2.2)

Обучение в група

Старт: 10 март 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

3то Berlitz ниво (А 2.2)

Обучение в група

Старт: 19 март 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 5

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 26 февруари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 594.00 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 17 март 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

4то Berlitz ниво (А 2.3)

Обучение в група

Старт: 19 март 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 670.80 лв.

Оставащи места за записване: 6

Английски език

5то Berlitz ниво (В 1.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 27 февруари 2018

График: вторник и четвъртък от 14:00 до 16:15 ч.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 618.00 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

5то Berlitz ниво (В 1.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 12 март 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

Английски език

5то Berlitz ниво (В 1.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 27 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 6

Английски език

6то Berlitz ниво (В 1.2) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 26 февруари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 618.00 лв.

Оставащи места за записване: 3

Английски език

6то Berlitz ниво (В 1.2) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 13 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 6

Английски език

7мо Berlitz ниво (В 1.3) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 13 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 5

Английски език

8мо Berlitz ниво (В2.1) с бизнес насоченост

Обучение в група

Старт: 20 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 694.80 лв.

Оставащи места за записване: 3

 

Стартови дати Немски език

Немски език

1во Berlitz ниво  (А1) – начинаещи

Обучение в група

Старт: 19 февруари 2018

График: понеделник и сряда от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 582.00 лв.

Оставащи места за записване: 4

 

Немски език

1во Berlitz ниво  (А1) – начинаещи

Обучение в група

Старт: 24 февруари 2018

График: събота от 10:00 до 13:00 ч.

Продължителност: 13 седмици

Цена: 582.00 лв.

Оставащи места за записване: 3

 

Немски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1)

Обучение в група

Старт: 20 февруари 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 9 седмици

Цена: 582.00 лв.

Оставащи места за записване: 1

 

Немски език

4то Berlitz ниво  (А2.3)

Обучение в група

Старт: 13 март 2018

График: вторник и четвъртък от 18:30 до 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 658.80 лв.

Оставащи места за записване: 4

 

Share This