Стартови дати

Планирани стартови дати за обучение в малки групи по английски, немски и български език за чужденци до юни 2019

Стартови дати Английски език

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1)

Обучение в група

Старт: 09 април 2019

График: вторник и четвъртък 18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 4

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1)

Обучение в група

Старт: 21 май 2019

График: вторник и четвъртък 18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

3то Berlitz ниво  (А2.2)

Обучение в група

Старт: 16 април 2019

График: вторник и четвъртък 08:00 – 10:15 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 3

Английски език

3то Berlitz ниво  (А2.2)

Обучение в група

Старт: 11 май 2019

График: събота 10:00 – 13:15 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 5

Английски език

4то Berlitz ниво  (А2.3)

Обучение в група

Старт: 06 април 2019

График: събота  10:00 – 13:45 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

4то Berlitz ниво  (А2.3)

Обучение в група

Старт: 07 май 2019

График: вторник и четвъртък  18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

5то Berlitz ниво  (B1.1) – бизнес английски

Обучение в група

Старт: 15 април 2019

График: понеделник и сряда  18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

5то Berlitz ниво  (B1.1) – бизнес английски

Обучение в група

Старт: 23 април 2019

График: вторник и четвъртък  18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 1

Английски език

5то Berlitz ниво  (B1.1) – бизнес английски

Обучение в група

Старт: 11 май 2019

График: събота  10:00 – 13:45 ч.

Продължителност: 12 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 4

Английски език

8мо Berlitz ниво  (B2.1) – бизнес английски

Обучение в група

Старт: 09 април 2019

График: вторник и четвъртък  18:30 – 20:45 ч.

Продължителност: 10 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

1во Berlitz ниво  (А1) – начинаещи Weekend Marathon

Обучение в група

Старт: 14 юни 2019

График: петък 18:30 – 20:45 ч./ събота 10:00-13:45 ч.

Продължителност: 7 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1) – Weekend Marathon

Обучение в група

Старт: 14 юни 2019

График: петък 18:30 – 20:45 ч./ събота 10:00-13:45 ч.

Продължителност: 7 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

3то Berlitz ниво  (А2.2) – Weekend Marathon

Обучение в група

Старт: 14 юни 2019

График: петък 18:30 – 20:45 ч./ събота 10:00-13:45 ч.

Продължителност: 7 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Английски език

4то Berlitz ниво  (А2.3) – Weekend Marathon

Обучение в група

Старт: 14 юни 2019

График: петък 18:30 – 20:45 ч./ събота 10:00-13:45 ч.

Продължителност: 7 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 6

Стартови дати Немски език

Немски език

2ро Berlitz ниво  (А2.1)

Обучение в група

Старт: 09 април 2019

График: вторник и четврътък   08:00 – 10:15 ч.

Продължителност: 6 седмици

Цена: 708.00 лв. (учебни материали на хартия)/ 672.00 лв. (дигитални учебни материали)

Оставащи места за записване: 1

 

Стартови дати Български език за чужденци / Start dates Bulgarian for foreigners

Български език за чужденци  / Bulgarian for foreigners

3то Berlitz ниво  (А2.2)  – Intermediate

Обучение в група/ Group course

Старт: 01 април 2019/ Apr 01 2019

График: понеделник и сряда 18:30 – 20:45ч / Mon + Wed 18:30 – 20:45 h

Продължителност: 10 седмици / 10 weeks

Цена: 694.80 лв. / 694.80 lv

Оставащи места за записване: 3

 

Share This