Обучение в група

Забавният и споделен начин да научите език

Чрез Berlitz обучението в група се потапяте в новия език неусетно, чрез разнообразните разговори в приятелската атмосфера на малката група. Занятията се провеждат в езиковия център Berlitz с фиксиран график на часовете. Всички участници в обучението са на сходно езиково ниво и по този начин  заедно напредвате към постигане на целите си.  Нивото на участниците е определено предварително чрез входящо тестване, за да бъде групата максимално хомогенна.

Споделеният процес на обучение прави занятията забавни, с близки до ежедневието диалози и ситуации, действат мотивиращо и изграждат Вашата увереност при общуване на новия език.

Предимства на обучението в група

  • Малка група до 6 курсисти на едно езиково ниво
  • Ефективно и динамично обучаване чрез Berlitz Метода, подходящо както за начинаещи, така и за напреднали куристи
  • Постоянна подкрепа и мотивация от страна на Вашите Berlitz преподаватели
  • Избор от разнообразни учебни материали и графици на курсовете

Постоянно съдействие от Вашия Berlitz преподавател

Вашият преподавател преценява какво учебно съдържание е най-подходящо за групата  според потребностите на участниците. Чрез подбирането на интересни и увлекателни теми и ролеви игри Вие ще бъдете мотивирани и ангажирани по време на целия учебен процес. Обратната връзка от страна на преподавателя, както и динамичната постоянна комуникация с останалите курсисти, ще помогнат не само да напреднете с езика, но и ще изградят Вашата увереност при непринуденото общуване.

Свържете се с Berlitz София за повече информация и за записване в Berlitz група.

Berlitz София организира обучения в група по английски, немски и френски език. Можете да се свържете с нас за запитване за други езици.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz Sofia за повече информация и за записване в предстояща група.

Напред 

Направете безплатен входящ тест

Тест

Можете да проверите Вашето входящо ниво по езика чрез кратък 20-минутен тест (безплатно)

Напред 
Share This