Усъвършенствайте бизнес уменията си

Целенасочени и компактни езикови програми

Бизнес курсове

Berlitz може да Ви помогне да посрещнете предизвикателствата на международната бизнес среда и да подобрите уменията си за ефективна комуникация, за да постигате своите професионални цели. Чрез специализираните ни курсове ще развиете точно тези езикови умения, от които се нуждаете в ежедневното си бизнес общуване.

Общите Бизнес програми са насочени към средно напреднали и напреднали курсисти и покриват разнообразни теми, свързани с мениджмънт, пазарни проучвания, бизнес анализи и стратегии, водене на конферентни разговори, предизвикателства при управление на бизнес процеси, човешките ресурси, клиентски оплаквания и др. Всяка една от програмите се определя и според нивото Ви на владеене на езика.

Бизнес специализации

Бизнес специализациите на Berlitz са насочени към подобряване на конкретно умение. Всяка една от специализациите може да бъде покрита самостоятелно като кратък курс или в комбинация с общоезикова подготовка.

E-mail and Business writing

Подобрете уменията си да водите търговска кореспонденция, да изготвяте доклади, резюмета и други бизнес документи – с кратък, точен и ясен стил, точно в целта.

Meetings

Научете се как да участвате най-ефективно в бизнес срещи с чуждестранни участници и да излагате успешно позициите си.

Social Situations for Business

Усъвършенствайте социалните си умения за непосредствено бизнес общуване с колеги и бизнес партньори, за да разширите своята мрежа от контакти.

Customer Service

Подгответе се да посрещате предизвикателствата на комуникацията с международни клиенти и да предоставяте най-високо качество на обслужване.

Presentations

Бизнес презентациите са важна част от професионалното Ви ежедневие, както е и активното участие в срещи с чуждестранни участници. Научете как да се справяте уверено с всякакви ситуации.

Negotiations

Успешното водене на преговори и бизнес разговори изисква не само отлично боравене с езика, но и уверен изказ чрез подходящия бизнес жаргон. Чрез тази програма ще развиете и двете.

English for Accounting

Специализиран речник и теми, свързани със счетоводните услуги.

English for Human Resources

Специализиран речник, теми и казуси, свързани с управлението на хора.

English for Sales and Purchasing

Специализран речник, теми, ролеви игри от сферата на продажбите и поръчките.

English for Аviation

Специализиран речник, теми и работни казуси на английски език, свързани с управление на полети, авио процедури, развитие на авиационната индустрия.

Извън специализираните бизнес програми предлагаме и курсове

Pronunciation

Специализиран курс, насочен изключително към подобряване на произношението Ви.

Social Situations

Как да водите успешна непринудена комуникация в интеркултурна среда, изправени пред непознати ситуации.

Arts and Entertainment

Усъвършенствате изказа си по теми, свързани с култура, литература и развлечения.

Бизнес езиковите специализации се предлагат на английски език като индивидуално обучение или обучение в група до 6 участници. Бизнес програми по немски, френски и други езици се предлагат като индивидуално обучение.

Предимства на бизнес курсовете и специализации

  • Интерактивно обучение, насочено към конкретни бизнес цели
  • Ролеви игри, задачи и дискусии, базирани на реални бизнес казуси
  • Избирате ключовите теми, съответстващи на професионалните Ви цели
  • Обучението се води от квалифицирани Berlitz преподаватели с бизнес опит

Тематични курсове

Програмата е предназначена за курсисти, които искат да подобрят знанията си по определен език и да преминат обучение чрез Berlitz Метода® преди да стартират часовете на редовния курс по съответния език или при друг специален повод, като подготовка за интервю за работа, еднократна бизнес среща, презентация и други.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz София, за да получите информация за различните бизнес и тематични езикови курсове и специализации.

Напред 
Share This