Изберете страница

Ефективният Berlitz Method®

Научи език бързо, с лекота и с удоволствие

Berlitz Методът се основава на естествения начин да се учи език, все едно живеете в държавата, чийто език изучавате. Този директен комуникативен подход помага на курсисти от всякакви възрасти, нива на познания и предишен опит в обучението да овладеят нов език с лекота и с желание! През 1878 година, когато е приложен за първи път, методът предизвиква интерес и променя тогавашните традиционни техники за обучение. Днес естественият интуитивен и директен метод Berlitz се е превърнал в стандарт за ефективно езиково обучение и се прилага във всички езикови програми на Berlitz.

Какво постигате чрез Berlitz Метода?

Говорите и мислите на чуждия език

В Berlitz курсовете използвате единствено новия език за комуникация в час, без да се превежда. Това потапяне в езика много бързо развива умението Ви да общувате спокойно и без задръжки. Дори начинаещите курсисти започват да използват основни изречения само след първото си Berlitz занятие.

Реагирате спонтанно и уверено

Методът има основната цел да Ви помогне да говорите – активното Ви участие в час, без да бъдете натоварвани със заучаване на граматически правила, улеснява директното използване на езика в непосредствени ситуации. Обучението протича леко и естествено, както се усвоява и родният език от всеки един от нас.

Общувате уверено

Активното участие в занятията е ключово за ефективното обучение. Колкото повече участвате и говорите, толкова по-естествено започвате да звучите. В курсовете се наслаждавате на приятелска и позитивна атмосфера, с което Ви насърчаваме да говорите уверено и свободно.

Прилагате граматиката, без да се замисляте

Преподавателите Ви насочват и коригират граматическите грешки по начин, който балансира свободното и правилно говорене. В занятията вече няма място за скучните еднообразни граматически упражнения. Вместо това Вие се учите да използвате граматиката правилно чрез прилагането й в ситуации и чрез активно говорене – така да се каже „интуитивно”.

Представяне, упражняване и презентиране – 3 стъпки към успешното проговаряне

За да Ви помогнем да усвоите езика по-бързо, всеки урок има следната структура: Новият материал се представя от преподавателя Ви в контекст на примери; веднага практикувате и прилагате представеното в различни упражнения и накрая имате възможността в свободни диалози и ролеви игри да презентирате наученото и така чрез говорене още в часа да затвърдите знанията си.

5-те принципа на Berlitz Метода®:

  • Занимателни часове, ориентирани към поставените цели и фокусирани върху нуждите на курсистите
  • Максимално участие на курсистите
  • Използване единствено и само на изучавания език
  • Обучение чрез слушане и говорене, подпомогнато от четене и писане
  • Граматиката се изучава като средство за комуникация

Научете как отразяваме на практика 5-те принципа на комуникативния Berlitz Метод в обученията ни по Разговорен английски.

Научете и как организираме практично и комуникативно корпоративно езиково обучение на страницата ни Фирмено обучение.

 

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz за повече информация и за записване.

Напред 
Share This