Изберете страница

4 young people in a multicultural company are having coffee

6 примера за културни различия в бизнес комуникацията

 

Независимо дали работите в чужбина или ви се налага да поддържате връзки с колеги и бизнес партньори зад граница, разбирането как да общувате ефективно с хора от целия свят е ключово професионално умение, което е от изключителна важност в днешната мултикултурна бизнес среда.

Може да е трудно да намерите общ език с хора от други държави, особено когато техните обичаи и бизнес практики изглеждат толкова различни от вашите. Ние очертахме няколко примера за културни различия при общуването, които могат да се проявят на работното място, заедно с няколко лесни съвета за по-добро разбиране на вашите чуждестранни колеги.

  1. Имейли и телефонни разговори

Конферентните разговори могат да бъдат много ефективни за подобряването на бизнес комуникацията и сътрудничеството в международните компании. Обаче понякога може да възникнат проблеми, когато участниците в разговора не знаят какво да очакват един от друг.

Нека да разгледаме как различните култури могат да подходят към такъв вид комуникация – възможно е бразилците да имат нужда от някакъв личен контакт преди да действат или биха искали да знаят ползите от предоставянето на информация.

Непринудените общи разговори може да са много важни за американците за изграждане на отношенията. Британците биха използвали хумор, докато китайските колеги е възможно да поискат да се свържат с отдела или с шефа преди да отговорят.

В случай че не се засягат чувствителни теми, добре е да използвате имейли, за да размените предварително информация, като внимавате да зачитате културните различия, обръщайки се към хората (например, използването на малки имена в Щатите и обръщенията в Австрия).

Не забравяйте, че имейлите ви трябва да са последвани от телефонно обаждане или персонална комуникация, особено когато взаимодействате с култури с висока ориентация към личността.

Самият конферентен разговор трябва да има ясна структура, като всеки участник трябва да разполага с време за изказване. Уверете се, че всички продължават да са на линия, търсейки обратна връзка от всеки по отделно, като вземете предвид, че на някого може да се наложи да се консултира с групата или с шефа преди да изкаже мнение.

Нещата ще протичат много по-гладко, щом всеки се почувства информиран и съпричастен.

  1. Презентации

Замислете се как хората от различни страни подхождат към целите си. Ориентираните към бъдещето култури, например като САЩ, искат да чуят за потенциалните предимства на продукта, докато ориентираната към миналото аудитория, например от Индия или Китай, се доверява повече на доказани в миналото постижения. По тази причина стиловете презентации варират в зависимост от културата – някои предпочитат да се фокусират върху „голямата обща картина”, преди да навлязат в детайлите и оценяват взимодействието с публиката.

От друга страна, детайлните презентации при културите с нисък контекст (например скандинавските държави) просто се концентрират върху фактите. Ключът към успешна международна конференция е умението да поднасяте информацията по начин, понятен и привлекателен за всички – помислете за своя стил на общуване, жестовете и езика на тялото, когато презентирате.

  1. Срещи и как да ги направим по-лесни

Големи събития като международните търговски срещи например бързо могат да се дезорганизират и да загубят посока, ако комуникацията между делегациите от различни страни се прекъсне. Участниците може да закъснеят и да си тръгнат по-рано, ако липсва точен график, а може да се появи и разочарование, в случай че времето е недостатъчно за покриване на всички теми. Възможно е част от колегите да са разсеяни по време на презентациите или да не отиват да се хранят, както е планирано.

Избягвайте недоразумения като ясно дефинирате целите на срещата и обясните на участниците какво се очаква от тях. Не забравяйте, че културата на провеждане на срещи на участниците може да е твърде различна от вашата – много е важно да се съобразите с езиковите изисквания за устен и писмен превод, както и със специфични изисквания към храната, ако се предлага такава.

Не забравяйте да предвидите достатъчно време за социални контакти и програма извън самата среща. Проверете какво се очаква от участниците и бъдете непредубедени, взимайки предвид културните им предпочитания.

  1. Социализиране

Силно ориентираните към личността култури намират неформалното общуване за много важно, защото взаимното опознаване е необходимо за съвместния бизнес. В много държави може да бъдете поканени да излезете извън работната обстановка често на места, които никога не бихте очаквали – като караоке бар в Япония или сауна във Финландия.

Постарайте се да проучите тези обичаи преди пътуването и да се възползвате от предимството на поканата да изкарате известно време заедно, за да се опознаете и да изградите доверие помежду си. Не само ще ви бъде полезно от професионална гледна точка да се срещате с нови хора, но и ще преживеете нещо ново! Като показвате интерес, вие ще направите протичането на преговорите значително по-лесно, когато му дойде времето.

  1. Водене на преговори

Бизнес преговорите могат да бъдат трудни и при най-добрите обстоятелства, но още повече в случай на някакви културни недоразумения. Например китайската култура цени гостоприемството и взаимното опознаване на бизнес партньорите преди каквито и да било споразумения – храненето заедно е от голямо значение и може да отнеме много време преди съставянето на съвместни планове. За американците обаче такъв подход би могъл да изглежда контрапродуктивен.

Помислете и за най-добрата обстановка за провеждане на преговори, кой трябва да участва и дори за неща като подходящо облекло или разположение на местата за сядане. При много от гореспоменатите сценарии чувствителността към такива културни фактори може да допринесе за изграждането на взаимоотношенията.

  1. Ръководене на екипи

Общуването се подобрява значително, когато ролите и очакванията са изяснени и е направено подходящо обучение по интеркултурна комуникация. Това е особено важно при ръководенето на екипи от целия свят. Бъдете наясно с различните стилове на общуване – някои може да са по-директни от други или дават обратна връзка само на определени етапи.

Отделете време за изграждане на взаимоотношения лице в лице преди да преминете към виртуална комуникация и не забравяйте да включите всички от екипа във вземането на решения на всеки етап от проекта. След като идентифицирате културните различия, които биха довели до грешна комуникация и недоразумения, намерете общ език и решете как искате да работите заедно.

Както при всеки бизнес аспект, нещата се улесняват при добра комуникация. Въпреки че може да е трудно да се работи с колеги от различни култури, важно е да научите себе си и служителите си как да подхождате към всяка потенциално деликатна ситуация.

За повече информация как можем да помогнем на вас и на вашите служители се свържете с нас. Прочетете повече и за програмите ни по Бизнес английски, с които да подобрите бизнес общуването си.

 

 

Share This