Изберете страница

Условия за ползване

Предназначение и използване.

Добре дошли на berlitz.bg. Berlitz България (“Berlitz”) позволява безплатен достъп до този сайт с цел предоставяне на информация за продуктите и услугите на Berlitz. За да осигурим безопасна и неагресивна среда за всички свои ползватели, ние въведохме тези Условия за ползване, които обясняват правилата за употреба на нашия сайт. Чрез достъпа до която и да е част на berlitz.bg потребителите се съгласяват да бъдат правно обвързани и да се придържат към условията, посочени по-долу.

Отговорности

Berlitz не следи всички действия, които извършвате в този сайт, но си запазва правото да го прави.

(a) Сигурност
На потребителите се забранява да нарушават или да се опитват да нарушават мерките за сигурност на този сайт, включително, но не само:

(1) Да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да нарушават мерките за сигурност без съответната оторизация;

(2) Да се намесват в обслужването на клиентите, хоста или мрежата, включително, но не само като използват различни начини за претоварване като „заливане“ (“flooding”), „множество имейли“ (“mailbombing”) или срив (“crashing”) на сайта;

(3) Изпращане на нежелани мейли, включително промоции и/или реклами на стоки и услуги;

(4) Поставяне на хедър от TCP/IP пакет или част от хедър информация в имейли или групов постинг; или

(5) Копиране на цялото съдържание на сайта или част от него, изтриване или промяна на съдържанието или препратка към сайта без изрично писмено съгласие от наша страна.

(b) Общи правила
Потребителите се съгласяват да използват berlitz.bg само за законни цели. Потребителите нямат право да използват този сайт за предаване, разпространение, съхранение или унищожаване на материали (a) в нарушение на законите и нормативните актове, (b) по начин, нарушаващ авторските и патентните права, запазената марка, търговската тайна или друга интелектуална собственост на трети лица, или да нарушават или разгласяват други лични права на трети лица, или (c) да клеветят, сквернословят, обиждат, заплашват, позорят, оскърбяват или подклаждат омраза.

(c) Нарушения
Berlitz има пълната свобода да определя дали някой нарушава тези правила и да действа както сметне за подходящо в случай на нарушение. Нарушенията на сигурността на системата или мрежата могат да бъдат подведени под гражданска или наказателна отговорност. Berlitz може да разследва случаи, които са свързани с подобни нарушения, да информира и сътрудничи с правоохранителните органи при разкриване и преследване на потребители, участващи в подобни нарушения.

(d) Прекратяване на обслужването
Berlitz може да прекрати или прекъсне достъпа до berlitz.bg без предизвестие при всяко действие, което Berlitz по свое усмотрение прецени като нарушение на настоящите Общи условия, на действащото законодателство или е във вреда на интересите на друг потребител.

Предоставяне на материали

В политиката на Berlitz не влиза приемането или съобразяването с всякакъв вид непоискани идеи и материали. Да НЕ се представят каквито и да е подобни материали. При условие че пренебрегнете това предупреждение, ние си запазваме правото да разглеждаме всички материали като неконфиденциални и без претенции за собственост или персонални права. Подобни материали и права стават наша собственост, освободена и изчистена от всякакви претенции от Ваша или нечия друга страна, и ние ще можем да ги използваме за всякакви цели, включително за реклама и промоции, без обезщетение или всякакви други задължения към когото и да било, включително и към Вас.

Интернет и линкове

Berlitz не носи отговорност за сигурността на този сайт или Вашата връзка със сайта в интернет. Изрично се забранява свързването на други сайтове с този сайт без предварително писмено разрешение от Berlitz. Ние може да допуснем някои линкове за удобство, но Berlitz не носи отговорност за неасоциираните сайтове или за материали, публикувани на този сайт от който и да е, различен от Berlitz. Моля имайте предвид, че правилата за ползване и политиката за конфиденциалност на свързаните сайтове могат да се различават от тези на Berlitz и би трябвало да се запознаете с тях, когато използвате линк за достъп до друг сайт.

Забранена употреба

Строго се забранява влизането или свързването с този сайт с цел да повредите или унищожите сайта, неговото съдържанието или мерки за сигурност, или да притеснявате или омаловажавате Berlitz, неговите продукти, услуги или служители. Да не се насочва към или през този сайт нежелани съобщения (спам).

Конфиденциалност

В съответствие със своята политика за поверителност Berlitz зачита личното пространство на потребителите на този сайт.

Освобождаване от гаранция

Този сайт се предлага КАКТО Е без всякакви гаранции. Berlitz не дава никакви подразбиращи се гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел, както и за липса на нарушение на интелектуална собственост. Berlitz не носи отговорност за навременността, правилността, липсата или прекъсването на достъп, вируси или други дефекти в сайта или в неговото съдържание. По никакъв начин Berlitz не би бил отговорен за каквито и да било щети, нанесени на потребителите, техните компютърни системи или друго, дори при условие че Berlitz е бил уведомен за възможността от подобни щети и без оглед на небрежност.

Приложимо право

Този сайт се контролира от Berlitz в София, България. По тази причина както сайтът, така и правилата са подчинени на законите на Република България независимо от местоположението на потребителя и всякакви претенции от всякакъв характер, свързани с него, трябва да се подават към съответните органи в България.

Съгласие

Използвайки този сайт, потребителите приемат и се съгласяват да спазват условията, уреждащи употребата на сайта и резултатите от нея.

Промени

Berlitz си запазва правото по всяко време да извършва промени в този сайт и в правилата и условията за употреба, влизащи в сила от момента, в който са публикувани на сайта.

Внимание:
ВСЯКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА BERLITZ В НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЯВА ЗЛОУПОТРЕБА И/ИЛИ НАРУШАВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПОРЪЧИТЕЛИТЕ НА САЙТА И МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ ВАС.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz за повече информация и за записване.

Напред 
Share This