Изберете страница

 

5 ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВИРТУАЛЕН ЕКИП

Независимо дали прокарвате промяна в компанията си в глобален мащаб или управлявате виртуален екип, овладяването на комуникацията и изграждането на доверие сред колегите има съществени бизнес ползи.

 

Във време, когато организациите стават все по-глобални, сме свидетели на разнообразни екипи от хора, работещи от различни точки на света. Ако вие или вашата организация разчитате до голяма степен на дистанционни, виртуални екипи, не забравяйте, че е възможно да срещнете трудности, свързани с различни часови зони, технологии, езици и култури.

Ако търсите най-добрия начин да подобрите съгласуваността и производителността на екип, който е интернационален, по-надолу са изброени няколко насоки за изграждане на доверие между членовете на екипа и лидерите:

1. ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ВИРТУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

 

За да сте сигурни, че всички служители са информирани, изпращайте редовни имейли с последните новости. Онлайн конференциите също са отличен начин за поддържане на силна връзка в екипа.

Тъй като повечето членове рядко общуват лице в лице с колегите си от централния офис, всякакъв вид виртуална комуникация на живо е полезен за изграждане на доверие от разстояние.

2. ДОВЕРЯВАЙТЕ СЕ С ГОТОВНОСТ

За да развиете най-добре доверието между колегите в една организация, приемете поначало, че вашите служители или колеги заслужават такова. Вместо да изисквате от тях редовно да ви го доказват, позволете им да работят, знаейки, че имат вашата пълна подкрепа. В случай, че служител не оправдае очакванията или злоупотреби, преразгледайте тези отношения.

3. ПОДДЪРЖАЙТЕ ЧЕСТНИ ОТНОШЕНИЯ

Поддържането на честни и отворени работни отношения с колегите е от основно значение за наличието на доверие. Затова, изберете прозрачно и етично поведение и насърчавайте откритостта сред членовете на вашия екип. Когато създадете прозрачна среда, персоналът ще почувства, че може да ви има доверие и също ще положи усилия.

4. БЪДЕТЕ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ

За дистанционните служители е важно да могат да се свържат с мениджърите и колегите си. Ако липсва възможност за контакт, ситуацията ще е повод за подозрение и съмнение.

Ако вие или друг лидер не можете да бъдете на разположение през работния ден, задайте насоки за това кога и как служителите могат да се свържат с вас.

5. ОТНАСЯЙТЕ СЕ С ЕДНАКЪВ ПОДХОД

Доверие се постига чрез взаимно разбиране на това, което се очаква от всеки на работното място. Като лидер, стремете се да прилагате към всяка ситуация и служител еднакъв подход. Ако всеки усети, че му се гласува същата вяра и уважение както към другите колеги, той ще бъде по-отдаден в работата си.

Дистанционните екипи и мениджърите им се сблъскват с редица предизвикателства. Силното доверие към лидерите и колегите им е най-добрата основа за производителност и ангажираност. Създаването на надеждна работна среда, в която всеки може да се развива, ще помогне на вас, вашите колеги и вашия бизнес да успеете като сплотен екип.

 

Ако искате да подобрите ефикасността на Вашия екип, можете да подобрите уменията за комуникация на служителите чрез езиково фирмено обучение с Berlitz.

Share This