Изберете страница

Гордеем се, че онлайн платформата ни CyberTeachers, и  Езиков център Berlitz Sofia (Европейски център за образование и технологии ЕООД) бе избрана през месец май 2018г. за изпълнител на обществена поръчка за услуга “Дистанционно електронно обучение чрез предоставяне на лиценз за достъп през CyberTeachers by Berlitz учебна платформа”, за предоставяне на чуждоезикови обучения по английски и френски език, на 60 участници от страната, одобрени от Национален институт на правосъдието.

Обученията са в рамките на проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от Националния институт на правосъдието”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ” Добро управление” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 

Share This