Изберете страница
How to choose a group language course

Вдъхновили сте се да започнете да учите език – английски, немски или друг език и разбира се искате да получите най-доброто за себе си и за времето, което ще отделите.  Вече сте решили, че  езиков курс в група ще е по-удачен и интересен вариант за вас от индивидуалното обучение.

Но как да се ориентирате кое е най-подходящото място за Вашия курс, след който ще почувствате подобрение в езиковите си знания, а не загуба на време и средства. Разглеждането на сайтове и сравняването на предложенията на различни школи, може да бъде трудно и объркващо, ако не сте напълно наясно с важните принципи за качеството на един курс, извън фактора цена.

 

small group course

 5 насоки за избор на курс в група

 

Разбира се, когато става дума за езиково обучение, всички искаме най-доброто. Ако сте на кръстопът и мислите за езиков курс в група, ето няколко насоки, които ще ви помогнат да вземете правилното решение:

  1. Цели на обучението – разберете каква цел на курса е заложена от страна на организатора и преценете дали тя отговаря на вашите цели – за каква аудитория е (ученици, студенти или работещи), за подготовка за сертификат, за усъвършенстване на граматиката или комуникативен/разговорен курс с практична насока.
  2. Големина на групата – по-големият брой участници лимитира времето на учителя да обърне внимание на всеки от участниците
  3. Хомогенност на групата – Ключово за ефективността на всеки езиков курс в група е всички участници да имат сходни езикови потребности и еднакво езиково ниво. Попитайте как и колко детайлно организаторът на курса ще определи стартовото ниво на Вас и на останалите участници и дали ще включи хора и на съседни нива.
  4. Опит на преподавателя – попитайте за образование, квалификации и професионален опит на преподавателите. Важно е да получите съчетание от професионализъм и позитивно отношение.
  5. Отсъствия от занятия – попитайте какво планира организаторът ви, в случай, че ви се наложи да отсъствате/пропуснете няколко занятия или да прекратите предсрочно курса в група

 

Надяваме се, че нашите насоки ще бъдат полезни при избора на най-подходящия за вас езиков курс в група.

 

 

 Курсовете в Berlitz Sofia

В Berlitz София вярваме в индивидуалния подход и качеството на обучението в малки, хомогенни групи. Нашите езикови курсове в група са фокусирани върху практическата насока, комуникативните умения и позитивното отношение и мотивацията към всеки участник.

Share This