Изберете страница

Решения за дистанционно обучение

Обучение от всяко място на света

Понякога е трудно да се организира обучение – самостоятелно или групово поради многото служебни ангажименти и пътувания на Вашите служители. Нашите решения за онлайн обучение целят да премахнат тези затруднения, така че служителите Ви да могат да подобрят езиковите си познания, но и едновременно с това да се справят с работните си задачи.

Berlitz виртуална класна стая

Курсът през Виртуалната класна стая на Berlitz осигурява същото висококачествено и интерактивно обучение чрез комуникативния Berlitz Метод®, както и обучението на живо. Ключът към ефективността не е в мястото на провеждане, а в отдадеността към учебния процес. При онлайн обучението Вашите служители взимат активно участие, като подобряват граматиката и речника си чрез разговори и ролеви игри. Програмата може да бъде организирана като индивидуално обучение или за малка група от 3 до 5 участници от една компания. Необходим е единствено достъп до интернет.

Учебните материали са подбрани според целите на обучението и уменията, които желаете да подобрите у Вашите служители. Получавате постоянна обратна връзка и отчет за постигнатия напредък на всеки участник. Удобството и гъвкавостта на Виртуалната класна стая заедно с ефективния комуникативен Berlitz Метод® са предпоставка за успеха и постигане на целите на обучението.

Предимства на Виртуалната класна стая

 • Обучение от всяка точка на света, без да се губи време за пътуване до Berlitz център
 • Индивидуално или в малка група до 5 курсисти с фокус към всеки участник
 • Опитни преподаватели, квалифицирани в Berlitz Метода®
 • Занятията се записват и могат да бъдат повтаряни за затвърждаване на материала
 • Възможност за вътрешнофирмено обучение или за включване в отворена Berlitz група
 • Отчетност по време и в края на обучението
 • Възможност за обучение по всички съвременни езици

CyberTeachers

CyberTeachers е платформа за онлайн самообучение и е подходящ избор за подобряване на езиковите умения на Вашите служители, търсещи висока гъвкавост. Всеки един участник преминава първоначален езиков одит и описва сферите на своите интереси и работни отговорности. След това платформата изготвя персонализиран учебен план според нивото и езиковите цели на всеки курсист. Програмата предлага широк достъп до разнообразни упражнения за граматика, речников запас, писане и слушане, аудио и видео материали, за да поддържа курсистите ангажирани и мотивирани.

С допълнителната Live функция всеки участник разполага с възможността да се включва ежедневно в онлайн 30-минутни разговорни сесии с други участници от цял свят. По този начин може да практикува и говорене на избрания език, при това в международна среда.

Предимства на CyberTeachers

 • Онлайн платформа за самообучение с теми и упражнение, съобразени с езикото ниво и професия на курсиста
 • Достъпна през компютър, таблет и смарт телефон, 24/7
 • Възможност за отчитане в реално време на напредъка и информиране на курсиста и компанията му
 • Live опция – ежедневни 30-минутни разговорни сесии с участници от цял свят
 • Допълнителна възможност за комбиниране на самообучението с часове на живо/онлайн с преподавател – Blended обучение
 • Възможност за изучаване на 4 езика: английски, немски, френски и испански

Blended обучение

Blended обучението съчетава предимствата на обученията на живо и онлайн. Berlitz чрез занятията на живо с преподавател осигуряват среда, в която да се говори езика, а платформата за онлайн обучение CyberTeachers осигурява разнообразие от упражнения и активности, достъпни навсякъде и по всяко време. Ето защо Berlitz Ви дава възможност да се комбинират CyberTeachers с Berlitz занятия на живо. За занятията на живо можете да изберете между Berlitz Virtual Classroom, уроци по телефона или по Skype, както и присъствени занятия с преподавател на Berlitz София. Съдържанието на курса е перфектно координирано, а бързият и траен успех е гарантиран.

Съдържанието на курса се персонализира спрямо всеки отделен участник – спрямо личните цели, професия и интереси. Това прави Blended обучението гъвкаво и ефективно, като курсистите продължават да са силно мотивирани през цялото си обучение. Този вариант на смесено обучение се предлага на компаниите и техните служители, за да се осигури идеалната комбинация между ефективността на индивидуалното или групово обучение на живо с удобството на онлайн самостоятелно обучение.

Участниците могат да работят със собствено темпо, използвайки нашата платформа за електронно обучение CyberTeachers, подобрявайки своите граматика, речник и умения за писане. След това уроците на живо им дават възможност да усъвършенстват слушането, както и уменията да говорят. В резултат на това курсистите постигат невероятно бърз напредък с овладяването на език, спестявайки ценно време за учене и по този начин оптимизират в максимална степен бюджетите за обучение.

Напредъкът по различни критерии, както и времето, отделено за работа и за обучението на всеки служител можете да следите самостоятелно, в реално време.

Blended Обучение се предлага за английски, немски, френски и испански език.

Berlitz предложенията за онлайн езикови обучения се разширяват всяка година.

Можете да следите страницата ни Английски онлайн за актуалните програми по английски език, и страницата ни Немски език онлайн за актуалните ни програми по немски.

 

 

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz София за повече информация за корпоративните ни езикови програми.

Напред 

CyberTeachers

Научете повече за многократно награждаваната платформа за онлайн самообучение CyberTeachers на Berlitz

Гледайте видеото 
Share This