Изберете страница

Нашите предложения за групови обучения

Динамичните занятия в група са продуктивни и мотивиращи

Основната задача на груповите курсове на Berlitz е да подобри уменията за бизнес общуване на Вашите служители. Занятията могат да се провеждат в нашия езиков център, чрез Berlitz виртуална класна стая или на място във Ваш офис. Работата в малка група помага курсистите да се чувстват ангажирани и мотивирани, да участват активно и да разполагат с много възможности да говорят в часа. Увлекателните часове улесняват бързия напредък на служителите Ви, с което допринасят за добрите резултати на фирмата.

Интензивна група

Занятията се провеждат в малка група от 4 до 6 курсисти на едно езиково ниво. Графикът на занятията  и учебната програма ще бъдат изготвени според целите и нуждите на Вашите служители.

Корпоративна група

Групата се състои от максимум 10 служители на едно ниво. Графикът на часовете  и учебната програма ще изготвим според целите и нуждите на Вашите служители.

Полуиндивидуално обучение

Вариантът ни за бързо, ефективно и икономически изгодно езиково обучение е група от 2 и 3 служители на едно езиково ниво. Графикът на занятията  и учебната програма ще бъдат изготвени според Вашите цели и нужди.

Група в Berlitz виртуална класна стая

Виртуалната класна стая създава същата атмосфера като при обученията ни на живо, само че имате достъп до курса от всяка една точка на света.

Процесът на подготовка за езиковото обучение започва с анализ на текущото езиково ниво на служителите и очакванията, които имате за тяхното по-добро представяне. Вие имате думата за определяне на темите и акцента на обучението – общоезикова подготовка, изграждане на основите за чуждоезикова комуникация или придобиване на увереност при прилагане на бизнес умения на друг език  като водене на бизнес кореспонденция, провеждане на бизнес срещи, презентационни умения, водене на преговори, работа с чуждестранни клиенти и други. Обучението е обвързано със задачите и отговорностите в работата, а това допълнително ще мотивира Вашите служители да участват и да се усъвършенстват.

По време на курса получавате подробна и редовна информация за присъствието, активното участие и напредъка на всеки един от участниците в курса. С всичко това гарантираме положителните резултати и ефект от езиковата програма за по-лесно постигане на Вашите бизнес цели.

Корпоративното обучение може да се проведе на английски, немски, френски, италиански, испански, руски, румънски, холандски, гръцки, иврит и други езици.

Можете да се свържете с Berlitz София за запитване за друг език и конкретна тематична насоченост на фирменото обучение.

Предимства на корпоративните групи

  • Бързо и високоефективно обучение чрез комуникативния Berlitz Метод®
  • Курсът може да се провежда в Berlitz център или на място в офис на компанията Ви
  • Подбор на най-подходящите за компанията теми и материали
  • Гъвкав график на занятията с възможност за отлагане на час (при предупреждение до 15:00 ч. на предния ден)
  • Постоянна обратна връзка и отчетност на присъствията и напредъка на участниците

Свържете се с нас

Свържете се с консултант на Berlitz София, за да получите детайлна информация за корпоративните обучения.

Напред 

Berlitz преподаватели

Научете повече за нашите висококвалифицирани Berlitz преподаватели.

Напред 
Share This