Изберете страница

Нашите решения за индивидуално обучение

Предимствата на индивидуалното обучение

Berlitz предлага разнообразни възможности за индивидуално обучение и тези, които искат да разширят езиковите си умения, могат да избират между различни формати. Всеки от тях цели да засили увереността, с която се говори на чужд език, и да усъвършенства личните умения. Служителите Ви ще отбележат незабавни резултати с индивидуалното обучение на Berlitz.

Total Immersion

Един от най-ефикасните начини да се научи нов език е чрез „пълното потапяне” в него. Индивидуалните курсове на Berlitz Total Immersion® са отличен избор за компании, в които е необходимо служителите да повишат компетенциите си по чужд език максимално бързо и дълготрайно. Курсът се състои от 12 на брой 45-минутни часа на ден, общо 60 часа на седмица. Това много интензивно обучение гарантира на курсистите овладяване на изучавания език за рекордно кратки срокове.

Предимствата на курсовете Total Immersion®

  • Индивидуални езикови и интеркултурни курсове, фокусирани върху професионалните Ви цели
  • Интензивно и ефективно обучение за всички езикови нива чрез Berlitz Метода®
  • Курсовете са съобразени с целите на Вашата компания и професионалния профил на служителите Ви
  • Извънкласно обучение с цел практика в социален контекст (бизнес обеди)

Персонализирано и целево обучение

Berlitz предлага възможно най-добрата подкрепа, за да могат служителите Ви да достигнат бързо своите цели. Можете да изберете преподавателят да дойде във Вашия офис или служителите да идват в нашия Berlitz център, както и онлайн формати на обучение. Курсистите говорят на новия език най-малко 50% от времето на занятията, което гарантира бързо усъвършенстване на разговорните им умения. Учебното съдържание е съобразено с корпоративните Ви цели, като към основния материал могат де се добавят специфични за компанията Ви терминология, статии и други материали. Наученото от Вашите служители може незабавно да се приложи в професионалната им среда и по този начин бързо да допринесе за по-високите резултати на фирмата.

Индивидуално обучение на живо

Изключително гъвкав график на занятията, подходящ за служители с натоварена служебна програма.

Онлайн индивидуално обучение 

Онлайн занятия на живо с Berlitz преподавател – гъвкав седмичен график, без време за пътуване, без географски ограничения.

Обучение по телефона

Курсовете по телефона осигуряват индивидуално и персонализирано обучение с преподавател от всяка точка на света, 24/7. Курсът по телефона се съчетава с онлайн платформата за самостоятелно обучение CyberTeachers by Berlitz.

Независимо кой вариант избирате, Вашите служители получават персонализирано обучение, организирано с най-подходящия график и интензитет. Многото време, отделено за говорене, гарантира бързо усъвършенстване и успех.

Свържете се с нас за повече информация или да се запишете за индивидуално обучение.

Свържете се с нас сега

Свържете се днес с Berlitz София за повече информация за нашите корпоративни решения.

Напред 

Berlitz преподаватели

Научете повече за нашите висококвалифицирани Berlitz преподаватели.

Напред 
Share This