Изберете страница

Подобрете бизнес уменията на Вашите служители

Целенасочени програми за високи резултати

За да бъдете конкурентни и да предлагате висококачествено цялостно обслужване на Вашите чуждестранни клиенти, служителите Ви трябва да умеят да общуват свободно и ефективно и в международна обстановка. Бизнес програмите на Berlitz са насочени към подобряване на езиковите умения и създаване на увереност, необходими  за  прилагането на успешни бизнес решения при общуване с чуждестранни клиенти, партньори и колеги.

Бизнес програмите са насочени към средно напреднали и напреднали курсисти. Всяка една от програмите може да бъде покрита самостоятелно под формата на кратък курс или в комбинация с общоезикова подготовка.

За да планирате най-удачните курсове според възможностите и потребностите на служителите можете да избирате между:

  • обща бизнес програма (покриване на езиково ниво с разнообразни теми от бизнеса);
  • комбинация между обща бизнес програма и програма със специализирана насоченост по Ваш избор ;
  • кратък бизнес workshop, в който да се придобият конкретни бизнес езикови знания и умения по Ваш избор.

Всяка една от програмите е с практична насоченост, включва множество бизнес казуси, дискусии и ролеви игри и се фокусира върху уменията за уверено говорене на езика. В обучението можем да включим и теми, специализиран речник и ролеви игри според реални професионални ситуации, с които Вашите служители се сблъскват.

Свържете се с Berlitz Sofia, за да уговорим консултация – среща или телефонен разговор, в който да уточним нуждите и потребностите на служителите, времето, с което разполагат и целите от обучението.

Английски за работа

Тази програма е на английски език и е предназначена за участници на средно напреднало ниво (А2/intermediate). Чрез нея ще се надградят знания по езика с едно Berlitz ниво, но темите са свързани с реални работни ситуации като представяне на своя професионален опит, текуща работна позиция и отговорности в компанията, представяне на изпълнение на работни задачи и цели, обсъждане на бюджети, изказване на мнение и позиции, обсъждане на удовлетвореността от работата и др.

Бизнес английски | Бизнес немски | Бизнес испански

С бизнес програмата по английски, немски или испански език участниците ще успеят едновременно да надградят знанията си с едно Berlitz ниво и да овладеят изрази и граматика, често използвани в бизнеса. Програмите са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).Обучението включва 40 разнообразни теми с фокус върху говоренето в ситуации като интервю за работа или повишение, работни срещи и представяне на цели и резултати, обсъждане на маркетинг стратегии и реализирани продажби, бизнес анализи, работни дискусии и изказване на мнение и идеи, служебни пътувания и др.

Можете да прочетете повече и на специалната ни страница Бизнес английски.

Бизнес Уъркшоп и специализация по английски |  немски | испански

Бизнес уъркшопите и специализациите на Berlitz имат за цел да подобрят конкретно умение за общуване в бизнес среда, според това най-често с какви ситуации се сблъскват Вашите служители на работа. Всеки един от уъркшопите се състои от 10 или 20 теми (кратки курсове), свързани с Писмена бизнес кореспонденция; Служебни срещи; Работа с клиенти; Социализиране с бизнес партньори и колеги. Учебните материали са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).

На  английски език предлагаме и кратки (2 или 4-дневни) уъркшопи за участници на средно напреднало ниво (А2 – intermediate). Всеки един от уъркшопите включва 10 теми, насочени към уверена комуникация в една от следните ситуации – разговори по телефона/ служебни срещи/ презентации/ имейли. (Telephoning in English; Meetings; Presentations; Emailing in English).

Дистанционната форма на работа прави още по-важно комуникацията между екипите, колеги и клиенти да е гладка, разбираема и ефективна, за да бъде успешно ежедневното сътрудничество и постигане на професионалните цели.

През месец април планираме следните кратки онлайн уъркшопи:

Effective Telephoning in English – при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за служители на А2 ниво по английски език. Ще разгледаме теми, свързани с уговаряне на среща и бизнес ангажимент, записване на основни данни от получено обаждане или предоставяне на базова информация по телефона, общуване по време на служебен конферентен разговор по телефон, реагиране при технически проблеми по време на телефонен разговор и други типични ситуации.

Effective Emailing in English – при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за служители на А2 ниво по английски език. Ще разгледаме теми, свързани с изпращане на имейли за първоначален контакт с потенциални клиенти, запитване или отговор на запитване, оплакване, искане за плащане, уговаряне на среща или участие в събитие и други типични ситуации. Ще разгледаме основните правила на имейл бизнес комуникацията, често допускани грешки и полезни изрази, които участниците да използват.

Business Meetings in English – при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за служители на В1 и В2 ниво по английски език. Ще разгледаме теми, свързани с иницииране и организиране на срещи, вкл. и виртуални, водене на срещата по набелязания план, справяне с прекъсвания от страна на участниците, ръководене на онлайн срещи и конферентни разговори, представяне на постигнати резултати, обсъждане на бизнес идеи, изказване на мнение, обобщаване и приключване на срещата. Ще разгледаме основни правила и утвърдени практики за провеждане на ефективна среща, често срещани трудни ситуации по време на срещата, както и полезни изрази, които участниците да използват и да изказват професионалното си мнение.

Английски за специалисти Human Resources / Sales / Finance&Accounting

Всяка една от тези програми е насочена към специалисти от съответната сфера (Човешки ресурси / Продажби / Финанси и Счетоводство) като целта е да надгради уменията в сферата с полезни думи, изрази и граматически структури, свързани с професията. Всяка една от програмите се състои от 20 учебни теми. Курсът може да се изкара самостоятелно или да се съчетае с друга учебна програма, в случай, че желаете да се покрие едно Berlitz ниво. Програмите са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).

Предимства на бизнес курсовете и специализации

  • Интерактивно обучение, насочено към конкретни бизнес цели
  • Ролеви игри, задачи и дискусии, базирани на реални бизнес казуси
  • Избирате ключовите теми, съответстващи на професионалните Ви цели
  • Обучението се води от квалифицирани Berlitz преподаватели с бизнес опит

 

Можете да се свържете с нас при интерес за бизнес езикова програма за други езици.

Извън специализираните бизнес програми предлагаме и курсове :

Pronunciation

Специализиран курс, насочен към подобряване на произношението на английски език.

Social Situations

Как да се води успешна непринудена комуникация в интеркултурна среда.

Arts and Entertainment

Програмата обогатява изказа собено при обсъждане на съвременни теми от сферата на изкуството и развлекателната индустрия.

Свържете се с нас

Свържете се с консултант на Berlitz София, за да получите детайлна информация за корпоративните обучения.

Напред 

Berlitz преподаватели

Научете повече за нашите висококвалифицирани Berlitz преподаватели.

Напред 
Share This