Изберете страница

Говорете езика на бизнеса и увеличете ефективността на Вашата компания чрез езикови фирмени обучения

Каква е целта на всяко фирмено обучение – Как мениджърите да помогнат на своите служители да бъдат още по-ефективни и да предоставят още по-качествени услуги в компанията им.  Езиковите, бизнес и интеркултурни програми за фирмено обучение в Berlitz посрещат нуждите на професионалистите.

Независимо какво фирмено обучение търсите – индивидуално обучение за някой от мениджърите в компанията ви или като интензивно спешно обучение за служител, или групово фирмено обучение за повече служители, ние ще ви предоставим план и пакет за обучение, подходящи за потребностите и бюджета, с който разполагате.

 

Все повече компании в България оперират на международни пазари и работят в интернационални екипи. Нерядко обаче се случат и проблеми, породени от не добре разбрана комуникация и недостатъчно ясно изказани идеи с клиенти или дори между колеги. В Berlitz разполагаме с опита и експертизата, с които да улесним и подобрим общуването между екипи и служители от цял свят. Всяко фирмено обучение с Berlitz ще развие практични знания и умения за общуване с увереност в служителите ви. Ние ще подобрим уменията им да говорят и пишат с лекота на чуждия език, по разбираем за отсрещната страна, която често е от друга националност и култура. По този начин с езиково фирмено обучение ще подобрим продуктивността на служителите ви и бизнес резултатите на компанията ви.

Доверете се на фирмените обучения на Berlitz

В Berlitz ще намерите разнообразни и гъвкави решения за вашето фирмено обучение. Ние ще анализираме и ще проучим нуждите и изискванията на Вашата компания, за Ви консултираме за най-ефективните варианти за Вашето фирмено обучение. Стремим се Вашите служители да са наистина добре подготвени за успешно общуване в глобална среда. 

Чрез богатия избор от езикови програми за Вашето фирмено обучение, ние ще изберем най-подходящия формат за Вашия служител или корпоративна група. Всяко фирмено обучение може да се провежда онлайн или на живо, в Berlitz или в офис на компанията Ви, или като самообучителна  програма. Всяка една от програмите ни за фирмено обучение има за цел да помогнe на служителите ви да общуват със самочувствие в международна бизнес среда. Нашите преподаватели успяват да мотивират служителите и да развият у тях полезни и практични знания  и умения чрез всяко едно фирмено обучение. Мотивиращо, интересно и полезно за тях ще е всяко Berlitz фирмено обучение, така че да нямат усещането, че им е наложено, а реално да усетят ползите.

В Berlitz можете да намерите решение за езиково фирмено обучение по английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, или български за чужденци.

Фирмено обучение с Berlitz

Фирмено обучение с Berlitz решения за Вашия бизнес

В Berlitz ви предлагаме следните формати на фирмено обучение:

  • Персонализирани учебни програми, които да посрещнат целите и потребностите на вашия бизнес. Индивидуалното фирмено обучение ще развите точно тези умения за общуване, които са най-необходими на вашия служител
  • Разнообразни допълнителни решения, като Soft-Skills фирмено обучение или Cultural Navigator платформа, с които лесно ще идентифицирате проблемни зони в интернационалната ви комуникация
  • Фирменото обучение ще развие специализиран речник, използван във вашия бизнес
  • Различни формати на фирмено обучение – на живо, на място в Berlitz, във ваш офис, онлайн, или като самообучителни програми
  • Допълнителни езикови услуги

 

В Berlitz притежаваме дългогодишен опит в реализирането на фирмени обучения от различен мащаб и сфери на дейност.

 

Фирмено обучение с Berlitz

Стъпки за подготовка на всяко фирмено обучение с Berlitz

Какви принципи следваме при подготовката за едно фирмено обучение?

 

Адаптиране към нуждите на клиента – това е ключът към успеха на фирменото обучението

За да планираме нов курс, ще обсъдим заедно с вас конкретните цели и сфери на подобрение, които искате да постигнете. Вашият план за фирмено обучение ще бъде съставен така, че изцяло да отговаря на Вашите конкретни бизнес нужди. Всички учебни материали към фирменото обучение са съобразени с работния профил на Вашите служители, а екипът от Berlitz преподаватели притежава солиден бизнес опит, за да могат още по-добре да адаптират и персонализират фирменото обучение.

Berlitz е една от малкото компании, които могат да предложат еднакво качество на преподаване за фирмено обучение – на живо (индивидуално или в група), дистанционно фирмено обучение / онлайн часове, уроци по телефона, чрез онлайн платформи и самообучителни платформи; при това на различни езици.

Персонализирани учебни материали за всяко фирмено обучение: Berlitz предлага различна степен на персонализация, варираща от избор на подходяща за определена длъжност специализация до курс на фирмено обучение, изцяло адаптиран към дадена бизнес сфера (или дори само към Вашата компания).

Успешната комуникация надхвърля владеенето на езици

Освен езикови фирмени обучения за Вашата фирма Berlitz предлага и допълнителни интеркултурни, бизнес и soft-skills курсове. Вашите служители трябва да разбират предизвикателствата, породени от културните различия, и да са подготвени за всякакви работни ситуации в глобална среда. Всяко фирмено обучение в Berlitz ще Ви осигури тази комбинация.

Гъвкавост при всички аспекти на учебната програма към всяко фирмено обучение

Ние Ви предлагаме широк избор от учебни формати за фирмено обучение, така че курсовете лесно да се интегрират както в заетия график на Вашите служители, така и в бюджета на компанията Ви. Всяко фирмено обучение може да се провежда във Вашия офис, в нашия езиков център или чрез иновативните ни онлайн платформи. 

Ние се грижим за всичко

Berlitz е глобална компания с присъствие в повече от 70 държави и се стреми да осигурява еднакво ниво на обслужване и качество за всяко фирмено обучение за Вашите служители. Дали се обучава един човек или цели отдели, или дори филиали, намиращи се в различни части на света, Вие се възползвате от предимството да контактувате само с един Berlitz център, където ще се заемат с организирането на всичко, свързано с фирменото обучение, от начало до край. Ние Ви съдействаме при всяка стъпка за фирмено обучение: 1. анализ на нуждите на служителите Ви и целите; 2. Уговаряне на входящи тестове за определяне на ниво; 3.  съставяне на учебните планове според нивата и целите; 4.  Планиране на график и стартиране на фирмени обучения (организиране включително и на вътрешната комуникация); 5. мониторинг на напредъка, подробна отчетност за всеки участник и финален тест.

 

Berlitz говори на езика на бизнеса и познава потребностите на Вашата компания. Ние можем да Ви предложим гъвкави, иновативни и ефективни фирмени обучения, несравними с други, предлагани на пазара. Инвестицията във фирмено обучение никога не е напразна. Бързо ще забележите как новите умения на Вашите служители водят до по-добрите резултати на компанията Ви.

За повече информация за нашите фирмени обучения се свържете  с Berlitz София още днес.

 

Свържете се с нас сега

Свържете се днес с Berlitz София за повече информация за нашите корпоративни решения.

Напред 
Share This