Изберете страница

Общувайте успешно в днешния глобален свят

С нашите ефективни програми

Бизнес soft-skills програми

Berlitz като лидер с опит в езиковите, бизнес и инеркултурни обучения разразработи кратки онлайн уъркшопи за усъвършенстване на т.нар. меки и междуличности умения. Днес всички осъзнаваме колко е важно, но и предизвикателно в същото време е да работим и общуваме с клиенти, партньори и колеги с различни личностни характеристики, особености и стилове на общуване. Предоставяйки на служителите си възможността да подобрят комуникацията си и в този soft-skills аспект, ще допринесете за тяхната увереност, лекота и разбирателство в екипите си, а с това неминуемо и за успеха на компанията си.

Всеки един от уъркшопите се провежда онлайн, в група с до 10 участници, служители на компании от цял свят, и отнема само 1,5 часа.  Обучени трейнъри в областта провеждат онлайн тренингите на английски или немски език. Всеки уъркшоп е с практическа насоченост и обхваща различни теми от областта лидерство, time management, работа и срещи във виртуална обстановка, справяне с промени, справяне с конфликтни ситуации, насърчаване на сътрудничество, project management, agile project management; business storytelling и много други.

Езиково обучение и експат програми

Експат програмите целят да помогнат посрещането на разнообразни предизвикателства – приспособяване към новата култура, особености на професионалното общуване, справяне с непозната политическа и социална структура и др. Различията в културните възприятия могат да породят неразбирателства, дори и конфликти и да намалят удоволствието от преживяването в нова среда.Тези програми се фокусират не само върху изучаването на езика на приемната страна, но развива и чувствителност и уважение към чуждата култура и намалява напрежението от потенциални неразбирателства вследствие на различия.
Berlitz Sofia има специално разработени програми и учебни материали за изучаване на български език за чужденци.

Езиково обучение и експат програми за семействата на експати

Една от най-често срещаните причини за недоброто представяне на експати е недобрата адаптация на семействата им към новите условия. Това е и причина за по-ранното им напускане на страната. Нашите програми са насочени към развиването на устната комуникация, културни познания и на техните партньори и деца, за да се чувстват те пълноценни и потопени в новата среда. Дори и базови умения за общуване на новия език могат значително да улеснят тяхното ежедневие.

Специално разработените програми и учебни материали за изучаване на български език за чужденци включват разнообразни теми от ежедневието и развиват бързо устната комуникация.

Обучение в интеркултурна комуникация

Това обучение развива уменията, необходими за глобалния успех на всеки мениджър и служител, работещ в конкурентна глобална среда. Berlitz и многобройните ни клиенти разбират, че за постигане на международен просперитет в днешно време само владеенето на чужди езици не е достатъчно.

Нашите програми чрез Berlitz Cultural Navigator онлайн платформата са насочени към трите компонента, които влияят на ефективността на служителите при управление на международен бизнес: корпоративна култура, национална култура и личния опит и перспектива. Обучението в интеркултурна комуникация осигурява развитие на конкурентни компетенции в три ключови сфери: комуникация, култура и лидерство.

Бизнес мениджърите изучават стратегии, техники и начини за ефективно управление в международни бизнес ситуации и достигат високи нива на глобална компетентност при разрешаването на проблеми, вземане на решения и управление на знанията. Нашите културни програми са подходящи за малки предприятия или големи корпорации със служители, родени или живели в чужбина или преместващи се в друга държава. В световен мащаб Berlitz също така осигурява обширни междукултурни трейнинги на правителства, посолства и дипломати, изпълнителни директори и отделни семейства, подготвяйки ги за живот и работа в нова страна. Междукултурните решения на Berlitz са разработени така, че да отговорят на всяка ситуация с цел по-добро разбиране на непознатите за Вас културни правила, табута, поведение в офиса, обичаи, бизнес етика и стил на общуване и взаимодействие.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz консултант, за да научите повече за експат програмите и интеркултурните тренинги.

Напред 
Share This