Изберете страница

Направете оценка на езиковите умения на Вашите служители и кандидати

Обективна валидация, спестяващата Вашето време

Корпоративните услуги на Berlitz включват и професионални езикови валидации и тестове, с които да подпомогнат и улеснят работата на специалистите от човешки ресурси и подбор на персонал. Нашите тестове са идеалното решение за селектиране на подходящи кандидати, вътрешнофирмен анализ на езиковите умения на настоящи служители, планиране на професионалното им развитие.

Езиковите валидации, които Berlitz предлага са:

  • Berlitz тест за устна комуникация
  • Berlitz тест за слушане и разбиране
  • Berlitz тест за писмена комуникация

Резултатите от валидациите са съпоставени към Европейската езикова рамка (CEF).

Berlitz тестът за устна комуникация прави обективна оценка на кандидати и служители по отношение на прилагане на граматика, богатство на езика, произношение и гладост на изказа при непосредствена комуникация на ежедневни и професионални теми при общуване с клиенти и колеги. Тестът може да се проведе на над 20 езика – като английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, турски, холандски, шведски, норвежки, арабски, китайски, японски, корейски и др.

Тестът има два формата:

1. Тестът представлява телефонен разговор в предварително уговорено време.

2. Провеждането на теста е автоматизирано, кандидатът записва своите отговори в специално създадена за целта онлайн платформа.

И при двата формата оценката се извършва от Berlitz оценители – носители на езика и с опит в професионалното провеждане на Berlitz тестове, оценката не е автоматизирана.

Berlitz тестът за слушане и разбиране е удобно и икономически ефективно средство за онлайн оценяване на езиковите умения на служители и кандидати по отношение на използване на граматика, богатство на езика, умения за слушане и разбиране. Тестът се провежда на английски, немски, испански, френски и италиански език. Резултатите са достъпни на имейл веднага след администрирането на теста.

Berlitz тестът за писмена комуникация оценява писмените умения на служители и кандидати в професионален контекст. Тестът включва три задачи: писане на служебен имейл, писане на резюме (memo) и на служебен доклад (report). Тестът може да се проведе на над 20 езика – като английски, немски, френски, испански, италиански, руски, гръцки, турски, холандски, шведски, норвежки, арабски, китайски, японски, корейски и др. Оценката е по отношение на използване на езика, прилагане на граматиката, изпълнение на заданието и структуриране на изложението. Валидацията се извършва от Berlitz оценител – носител на езика и с натрупан професионален опит в оценяването.

 

Вижте повече и как да развиете и подобрите уменията за говорене на друг език на Вашите настоящи служители чрез планиране на високоефективно Berlitz Фирмено обучение.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz консултант за повече информация за езиковите валидации.

Напред 
Share This