Изберете страница

Усъвършенствайте бизнес уменията си

Целенасочени и компактни езикови програми

Бизнес курсове

Днес почти всеки е изправен пред предизвикателството да общува в международна среда – на работа, при пътуване или при посрещане на гости и партньори от чужбина. Езиковите програми и курсовете за бизнес умения на Berlitz ще подобрят значително самочувствието Ви в професионални ситуации и ще спомогнат за умелата и ефективна комуникация, необходима за постигане на Вашите цели и за успешното Ви развитие. 

Можете да избирате между:

  • обща бизнес програма (покриване на езиково ниво с разнообразни теми от бизнеса);
  • комбинация между обща бизнес програма и програма със специализирана насоченост по Ваш избор ;
  • кратък бизнес workshop, в който да придобиете конкретни бизнес езикови знания и умения по Ваш избор.

Всяка една от програмите е с практична насоченост, включва множество бизнес казуси, дискусии и ролеви игри и се фокусира върху Вашите умения за уверено говорене на езика. Ще започнете да употребявате активно и свободно различни полезни думи, изрази и граматически структури, типични за международната бизнес комуникация.

Английски за работа

Тази програма е на английски език и е предназначена за участници на средно напреднало ниво (А2/intermediate). Чрез нея ще надградите знанията си по езика с едно Berlitz ниво, но темите са свързани с реални работни ситуации като представяне на своя професионален опит, текуща работна позиция и отговорности в компанията, представяне на изпълнение на работни задачи и цели, обсъждане на бюджети, изказване на мнение и позиции, обсъждане на удовлетвореността от работата и др.

Бизнес английски | Бизнес немски | Бизнес испански

С бизнес програмата по английски, немски или испански език ще успеете едновременно да надградите знанията си с едно Berlitz ниво и да овладеете изрази и граматика, често използвани в бизнеса. Обучението включва 40 разнообразни теми с фокус върху говоренето в ситуации като интервю за работа или повишение, работни срещи и представяне на цели и резултати, обсъждане на маркетинг стратегии и реализирани продажби, бизнес анализи, работни дискусии и изказване на мнение и идеи, служебни пътувания и др. Програмите са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).

В повече детайли можете да се запознаете с всички програми по Бизнес английски на посветената страница от сайта ни.

Бизнес Уъркшоп и специализация по английски |  немски | испански

Бизнес уъркшопите и специализациите на Berlitz имат за цел да подобрят Ваше  конкретно умение за общуване в бизнес среда, според това най-често с какви ситуации се сблъсквате на работа. Всеки един от уъркшопите се състои от 10 или 20 теми (кратки курсове), свързани с Писмена бизнес кореспонденция; Служебни срещи; Работа с клиенти; Социализиране с бизнес партньори и колеги. Учебните материали са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).  

Разгледайте в детайли и предложенията ни за Разговорен английски.

На  английски език предлагаме и кратки (2 или 4-дневни) онлайн уъркшопи за участници на средно напреднало ниво (А2 – intermediate). Всеки един от уъркшопите включва 10 теми, насочени към уверена комуникация в една от следните ситуации – разговори по телефона/ служебни срещи/ презентации/ имейли. (Telephoning in English; Meetings; Presentations; Emailing in English).

Във все по-честото общуване онлайн или по телефон гладката, разбираема и ефективна комуникация е още по-важна, за да се справяме успешно с ежедневната си работа.

Ако всеки ден Ви се налага да участвате в онлайн служебни срещи с колеги и клиенти или да подготряте бизнес презентации и все още търсите помощта на google translate, за да сте по-сигурни и спокойни за комуникацията си, то нашите кратки 2- или 4-дневни онлайн уъркшопи ще Ви помогнат точно в тази насока.

През месец април планираме следните кратки онлайн уъркшопи:

Presentations in English (А2) – 4 дена в 1 седмица между 12:00ч и 14:00ч./ при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за участници на А2 ниво по английски език. Ще разгледаме теми, свързани с провеждане на презентации пред клиенти или колеги от чужбина, как да представяте информация, как да задавате въпроси,  и да посрещате въпроси от тяхна страна, как да задържите интереса на аудиторията си. Специално внимание ще обърнем на неприятни и неочаквани ситуации при презентиране – на живо и онлайн.  

Effective Meetings in English (А2) – 4 дена в 1 седмица между 12:00ч и 14:00ч / при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за участници на А2 ниво по английски език. Ще усвоите полезни думи и изрази, които да използвате в различни ситуации по време на служебна среща, за да звучите много по-професионално. Ще покриете теми, свързани с планиране на среща и дневния график на срещата, как да започнете и да се изказвате по време на дискусия, защитавате и представяте Вашата позиция или предложение, правите обобщение и закривате срещата. Специално внимание ще обърнем на неприятни и неочаквани ситуации при виртуални онлайн срещи.  

Business Meetings in English (B1/B2) – 4 дена в 1 седмица между 12:00ч и 14:00ч/ при запитване

Business Meetings in German (B1/B2) – 4 дена в 1 седмица между 12:00ч и 14:00ч/ при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за участници на В1 и В2 ниво по английски или на немски език. Ще разгледаме теми, свързани с иницииране и организиране на срещи, вкл. и виртуални, водене на срещата по набелязания план, справяне с прекъсвания от страна на участниците, ръководене на онлайн срещи и конферентни разговори, представяне на постигнати резултати, обсъждане на бизнес идеи, изказване на мнение, обобщаване и приключване на срещата. Ще разгледаме основни правила и утвърдени практики за провеждане на ефективна среща, често срещани трудни ситуации по време на срещата, както и полезни изрази,  които да използвате и как да изказвате професионалното си мнение на английски или немски език.

Communicating across cultures (B1/B2) – 2 дена, между 13:30ч и 16:30ч. (събота и неделя) / при запитване

Онлайн уъркшопът е подходящ за участници на В1 и В2 ниво по английски език. Ще разгледаме теми, свързани с представяне на своята и на чужда култура, културни табута, споделяне на чуждестранен опит., поднасяне на подаръци в различните култури, лични теми и пространство – къде докъде може да се стигне, хумор, отношение към времето, културни порядки и предразсъдъци. Ще разгледаме основни правила и утвърдени практики за общуване с клиенти и колеги от различни националности,  с които да бъдете още по-успешни и да успеете да постигнете целите си.

Английски за специалисти Human Resources / Sales / Finance&Accounting

Всяка една от тези програми е насочена към специалисти от съответната сфера (Човешки ресурси / Продажби / Финанси и Счетоводство) като целта е да надгради уменията Ви в сферата с полезни думи, изрази и граматически структури, свързани с професията. Всяка една от програмите се състои от 20 учебни теми. Курсът може да се изкара самостоятелно или да се съчетае с друга учебна програма, в случай, че желаете да покриете едно Berlitz ниво. Програмите са подходящи за участници на напреднало ниво (В1/В2 – upper intermediate or advanced).

Aviation English

Специализиран курс по английски език, насочен за професионалисти, свързани със сферата на авиацията. В него се разглеждат тематики и езиков речник, стандартно употребявани от сектора в цял свят.

Поискайте повече информация и учебно съдържание за избрана програма.

Можете да се свържете с нас при интерес за бизнес езикова програма за други езици.

Извън специализираните бизнес програми предлагаме и курсове

Communicating across cultures

Усъвършенствате интеркултурната си компетентност, за да общувате още по-успешно.

Discussing News and Media

Усъвършенствате изказа си по теми, свързани с медии, култура, литература и развлечения.

Socializing

Как да водите успешна непринудена комуникация в интеркултурна среда, изправени пред непознати ситуации.

Pronunciation

Специализиран курс, насочен изключително към подобряване на произношението Ви.

Travelling

Специализиран курс, насочен изключително към теми и ситуации по време на пътуване в чужбина.

Бизнес езиковите специализации се предлагат на английски език като индивидуално обучение или обучение в група до 6 участници. Бизнес програми по немски, френски и други езици се предлагат като индивидуално обучение.

Тематични курсове

Програмата е предназначена за курсисти, които искат да подобрят знанията си по определен език и да преминат обучение чрез Berlitz Метода® преди да стартират часовете на редовния курс по съответния език или при друг специален повод, като подготовка за интервю за работа, еднократна бизнес среща, презентация и други.

Научете повече и за програмите ни по Немски език онлайн, вкл. и с фокус върху Бизнес немски.

Свържете се с нас

Свържете се с Berlitz София, за да получите информация за различните бизнес и тематични езикови курсове и специализации.

Напред 
Share This