Изберете страница

Броят хора, които искат да изучават чужди езици онлайн, значително нарасна в последните пет години и се очаква да продължава да нараства през следващото десетилетие.

Тези данни показват, не само че все повече хора се насочват към езиковото обучение, но и че все по-често предпочитат това да става онлайн вместо чрез традиционните присъствени курсове. Има няколко причини за тази тенденция.

Светът се дигитализира

Най-основната причина за нарасналата популярност на онлайн езиковите курсове е очевидна: все повече хора използват новите технологии в ежедневието си. Откакто смартфоните и смарт технологиите са в ръцете на по-голямата част от населението, на хората им е все по-удобно да правят нещата онлайн. Митовете около онлайн езиковото обучение, както и около онлайн обучението като цяло, започват да отмират.

Все по-добри онлайн технологии

Не само хората се чувстват по-комфортно с новите технологии, но и компаниите за езикови обучения започнаха да предлагат по-добри онлайн курсове. Те обърнаха внимание на това, че все повече хора търсят онлайн варианти на обучение, и инвестираха в създаването на по-надежни и удобни онлайн портали за курсистите.Това включва:

  • Онлайн график на занятията
  • Получаване на поддръжка
  • Проследяване на напредъка
  • Достъп до учебните материали

Достъпност на курсовете

Онлайн езиковите курсове са на достъпни цени за повечето курсисти. Те предлагат и допълнителни възможности, които ги правят още по-атрактивни. При онлайн занятията курсистите често имат възможност и за самостоятелна подготовка с достъп до учебните материали, което е много добър вариан да започнете да  изучавате нов език.

Гъвкави графици на занятията

Повече от всичко друго курсистите са привлечени от гъвкавостта на онлайн езиковото обучение. За разлика от традиционните курсове, провеждани по твърд график за определен брой часове, онлайн езиковото обучение предлага множество варианти. Поради естеството на онлайн обучението езиковите курсове дават възможност за учене на различни места и по различно време, което позволява на курсистите да учат, съгласно собствения им график.

 

Berlitz предлага разнообразни варианти за онлайн езиковото обучение. За да изберете и да се запишете за онлайн курс, свържете се с Berlitz София.

За да организирате съвременно, практично и ефективно обучение за служители на Вашата компания, прочетете и страницата ни Фирмено обучение.

Share This